BMW Kaleidoscope
Engerpar NV: Opdrachtgever

Becc Agency GmbH: Architect

Deze kleurrijke samenstelling laat BMW van een hele andere kant zien. Van Lier Maatwerk realiseerde met dit bijzondere project de
complete enginering van de 5 meter hoge spiegel-kaleidoscope, waarmee alles kleurrijk vormgegeven wordt. Aangevuld met decoratiestukken,
bankjes en wanden is dit project een fraai aanzicht.